Bezoekersvoorwaarden /

De Waag

Leuk dat u Museum De Waag komt bezoeken! Om iedereen op een veilige en ontspannen manier van het museum te kunnen laten genieten, heeft Museum De Waag een bezoekersprotocol ingevoerd. Dit houdt onder meer in dat u uw bezoek (ook jeugd vanaf 0 jaar) vooraf online moet reserveren

 

Alleen met een online reservering met een zogeheten tijdslot, heeft u toegang tot Museum De Waag. Dit geldt ook als u houder bent van de Museumkaart, Cultuurkaart of Studentenkaart of als u aangesloten bent bij Vereniging De Waag, ICOM of Vereniging Rembrandt.

 

Lees ons onderstaande bezoekersprotocol aandachtig door voordat u ons museum bezoekt.

 

Bezoekersprotocol

• Museum De Waag volgt het protocol van de Museumvereniging.
• Toegang tot het museum alleen na reservering via de website.
• Kom op het gereserveerde tijdstip: niet te vroeg of te laat!
• Betaling geschiedt aan de balie en uitsluitend met PIN of Museumkaart.
• Volg de algemene voorschriften: houd 1,5 meter afstand.
• Volg de verplichte looproute en wijk hier niet vanaf.
• Geen toiletgebruik, tenzij echt noodzakelijk.
• Neem geen tassen mee groter dan A4 formaat.
• Fotograferen en/of filmen is niet toegestaan.
• Bij het reserveren geeft u automatisch toestemming dat Museum De Waag uw gegevens tot 4 weken na bezoek mag bewaren voor een eventueel contactonderzoek door de GGD.
• Door te reserveren gaat u akkoord met onze voorwaarden.

 

Toegang tot het museum wordt geweigerd bij de volgende symptomen:

 

• Als u verkoudheidsklachten hebt zoals een verstopte neus, loopneus, keelpijn, lichte hoest, kortademigheid, verhoging tot 38 graden of koorts blijft u thuis en bent u even niet welkom in ons museum.

• Als een van uw huisgenoten luchtwegklachten en/of koorts heeft bent u even niet welkom in ons museum. Ook als u zelf geen klachten hebt. 

 

Bekijk de Plattegrond & looproute

 

 

Visitors protocol

• Museum De Waag is following the protocol of the Museum Association.
• Access only after reservation through our website.
• Please arrive at your reserved time: not too early or too late!)
• Ticket payments at the service counter.
• Payment only with card or Museumkaart.
• Follow the general instructions: keep your social distance 1.5m.
• Follow and stay on the mandatory route.
• No toilet use, unless really necessary.
• Don’t carry bags with you larger than A4 size.
• Photography and/or filming is prohibited.
• When booking, you automatically give Museum De Waag permission to keep your data in file for up to 4 weeks after visit for possible contact research by the local health authorities.
• When booking, you agree to our terms.

 

Access to the museum will be denied with the following symptoms:

 

• If you’ve got cold-like symptoms such as nasal congestion, a runny nose, sore throat, light cough and/or fever (up to 38°C), stay home! Acces to the museum will be denied.

• If you have cold-like symptoms and a fever higher than 38°C, possibly accompanied by shortness of breath, both you and your housemates should stay at home. Acces to the museum will be denied.

• If one or more of your housemates have cold-like symptoms and a fever higher than 38°C, possibly accompanied by shortness of breath, both you and your housemates should stay at home. Acces to the museum will be denied.

 

See plan & routing