Skip to main content

Privacyverklaring

Privacy Policy
Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de website zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die niet up-to-date is. Data en titels van tentoonstellingen en activiteiten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Museum De Waag is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Museum De Waag behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze website behoort toe aan Museum De Waag en aan de haar gelieerde bedrijven. De intellectuele eigendomsrechten zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten. Voor zover gebruikers/bezoekers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers/ bezoekers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Museum De Waag en vrijwaren Museum De Waag derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Museum De Waag worden verveelvoudigd.

Persoonlijke gegevens
Dit privacy statement & cookiebeleid is van toepassing op alle websites van Deventer Verhaal waaronder de website van Museum De Waag. Hierin leggen wij uit hoe uw persoonsgegevens op deze website verzameld worden, wat het doel daarvan is, op welke manier deze gebruikt worden en met wie ze gedeeld worden. Door op de website van Museum De Waag te surfen en uw persoonsgegevens aan Museum De Waag te verstrekken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden van dit beleid en de manier waarop Museum De Waag uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Voor Museum De Waag is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van deze website van groot belang. De website van Museum De Waag draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Museum De Waag verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze privacy policy. Voor al het overige zal Museum De Waag uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Waar Museum De Waag de persoonsgegevens voor gebruikt
Museum De Waag kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Museum De Waag, en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website aan Museum De Waag, verstrekt.

Museum De Waag kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw woonplaats
– Uw e-mailadres
– Datum/tijdstip bezoek (via reservering of ticket)

Waarom Museum De Waag gegevens nodig heeft
Museum De Waag verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Museum De Waag kan besluiten gebruik te maken van het versturen van een nieuwsbrief om zo geïnteresseerden op de hoogte te stellen van activiteiten en aangeboden producten van Museum De Waag. Via deze website heeft u dan de mogelijkheid om u, uiteraard vrijwillig, in te schrijven voor deze nieuwsbrief. Indien u aangeeft deze informatie per e-mail te willen ontvangen, stemt u ermee in dat Museum De Waag u (minimaal 1x per kwartaal) een e-mail toezendt op het aangegeven e-mailadres. Daarbij heeft u te allen tijde de mogelijkheid om u uit te schrijven voor deze dienst zodat u verdere informatie over Museum De Waag niet meer toegezonden krijgt.

Delen met derden
Museum De Waag verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook het beschikbaar stellen van uw persoonsgegevens aan de GGD i.v.m. gezondheidsonderzoek in het kader van de Coronacrisis, kan tot de mogelijkheden behoren.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als Museum De Waag dat doet. Om aan deze richtlijnen te voldoen heeft Museum De Waag met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat hoe de gegevens van contacten worden ingezet, met welk doel en welke beveiligingsmaatregelen van kracht zijn.

Museum De Waag verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende relevante persoonlijke gegevens zal (volgens de richtlijnen van de Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden.

Hoe lang Museum De Waag gegevens bewaard
Museum De Waag bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens ten behoeve van een eventueel gezondheidsonderzoek worden max. 4 weken bewaard.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Museum De Waag kan u dan vragen zich te identificeren om misbruik tegen te gaan. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@deventerverhaal.nl. Museum De Waag zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren en uw gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Cookies

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gestuurd, zodra u een website bezoekt. De website van Museum De Waag maakt gebruik van deze cookies.

Waar worden cookies voor gebruikt?
Eigenlijk zorgen cookies ervoor dat u onze website optimaal en zo prettig mogelijk kunt ervaren. De instellingen van uw bezoek worden onthouden, waardoor u dus nooit dezelfde informatie hoeft op te geven of te ontvangen.

Hoe lang blijven cookies opgeslagen?
De meeste cookies die worden gebruikt op www.museumdewaag.nl, verdwijnen zodra u de browser afsluit. Maar er zijn ook cookies die enkele dagen tot wel jaren blijven opgeslagen. Natuurlijk kunt u die zelf op ieder gewenst moment uit uw browserinstellingen verwijderen.

Afmelden of verwijderen van cookies
In de meeste browsers, vindt u onder de “help-knop” meer informatie over hoe u de instellingen van uw browser met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Daarbij moet u wel rekening houden met het feit dat veel websites niet optimaal kunnen functioneren zonder cookies.

Beveiligen
Museum De Waag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Deventer Verhaal, waaronder die van Museum De Waag, maken gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Museum De Waag op via info@deventerverhaal.nl.

Museum De Waag is een website van Stichting Deventer Verhaal.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Stichting Deventer Verhaal
Keizerstraat 33
7411 HD Deventer
info@deventerverhaal.nl